Logowanie:

Zastępstwa na 2022-01-26 (środa)
InformacjeEgzamin zawodowy - część praktyczna AU.55 (4TD - 6 osób)
Uczniowie zgłaszają się z dowodem osobistym i długopisem z czarnym wkładem,
30 min przed egzaminem.
Lekcje 4TD odbywają się zgodnie z planem i zastępstwami na dany dzień.

4TB nauczanie zdalne 19-27.01.2022 - kwarantanna 20-27.01.2022
1TD, 2TD, 3TD8 - nauczanie zdalne 20-28.01.2022 - kwarantanna 19-28.01.2022
3BBG, 3TC8, 2TB - nauczanie zdalne 25-28.01.2022 - nadzór epidemiologiczny* 25-28.01.2022

Zgodnie z wytycznymi MEiN organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.
DLATEGO TEŻ:
Dyrektor szkoły wprowadza obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, a uczniowie powinni ten obowiązek respektować.
Brak poprawnie założonej maseczki zostanie odnotowany w dzienniku lekcyjnym UWAGI w kategorii "Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie" i będzie miał wpływ na ocenę z zachowania.

*NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY:
Jeśli byłeś narażony na kontakt z koronawirusem, podlegasz (...) nadzorowi epidemiologicznemu, podczas którego powinieneś mierzyć sobie dwa razy dziennie temperaturę, prowadzić obserwację stanu swojego zdrowia, a także ograniczyć kontakty z innymi osobami i wyjścia z domu do sytuacji życiowo niezbędnych. Podstawową różnicą pomiędzy nadzorem epidemiologicznym a kwarantanną jest to że w przypadku kwarantanny obowiązuje Cię zakaz opuszczania mieszkania lub miejsca jej odbywania, natomiast nadzór epidemiologiczny jedynie zaleca ograniczenia kontaktów społecznych.
O tym, czy podlegasz kwarantannie czy nadzorowi epidemiologicznemu decyduje sanepid na podstawie wywiadu epidemiologicznego.
/informacja ze strony: pacjent.gov.pl/

Szczegółowe zastępstwa widoczne po zalogowaniu
lub podaniu klucza dostępu.


pamiętaj przez miesiąc