Logowanie:

Zastępstwa na 2020-03-25 (środa)
InformacjeW związku z zarządzeniem MEN z 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję o tym, że w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku zdalne nauczanie odbywać się będzie za pomocą platformy Google Classroom.

Zajęcia z projektu "Mój zawód - moja pasja" są zawieszone do odwołania.

DB - 3TA - t.elektroenergetyk transportu szynowego - zajęcia praktyczne zawieszone od 12.03.2020 do odwołania.
PKP - 3TA - t.elektroenergetyk transportu szynowego kształcenie praktyczne zawieszone do odwołania

INFORMACJE DLA UCZNIÓW odbywających zajęcia w RCEZ:
Nauczyciele RCEZ będą przesyłali zadania do zrobienia za pomocą wiadomości w dzienniku elektronicznym Vulcan.
Dotyczy uczniów BS odbywających kształcenie zawodowe praktyczne w RCEZ.
Dotyczy uczniów T (t.elektryk, t energetyk, t.mechanik) - odbywających zajęcia z kształcenia zawodowego w RCEZ.

INFORMACJE DLA MŁODOCIANYCH:
1) W związku z uruchomieniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Branżowej Szkole I Stopnia nr 2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zdalne nauczanie będzie się odbywać zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć w ZSM-E w Rybniku w roku szkolnym 2019/2020. Praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników, może odbywać się jedynie w dni, w które odbywała się dotychczas.
2) Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych:
W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.
3) DB - młodociani - zajęcia praktyczne zawieszone od 12.03.2020 do odwołania.
4) Doosan, Marat, Tenneco- młodociani zajęcia praktyczne zawieszone od 12.03.2020 do odwołania.
5) Pozostali pracownicy młodociani kontaktują się z pracodawcami.
6) Decyzja o obecności pracowników młodocianych na zajęciach praktycznych w zakładach pracy należy do pracodawcy.

Szczegółowe zastępstwa widoczne po zalogowaniu
lub podaniu klucza dostępu.


pamiętaj przez miesiąc