Logowanie:

Zastępstwa na 2019-05-20 (poniedziałek)
InformacjeUWAGA
Na 3 piętrze odbywają się egzaminy maturalne!!!
Sale wyłączone z zajęć lekcyjnych: 66, 68 - proszę zapoznać się z salami zastępczymi.

1TB na wycieczce.

Szczegółowe zastępstwa widoczne po zalogowaniu
lub podaniu klucza dostępu.


pamiętaj przez miesiąc


>>> UWAGA <<<Nauczyciele mający przydzielony dyżur podczas przerw na boisku - dyżurują przy wejściu do szkoły od strony sali gimnastycznej.