Logowanie:

Informacje dotyczące matur
Informacje


Egzamin maturalny 2021

W plikach poniżej została umieszczona deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego dla uczniów klas 4T. 

Proszę plik pobrać na komputer i dopiero otworzyć w programie Acrobat Reader. 

Nie wypełniamy pliku w przeglądarce ani w telefonie.

Po uzupełnieniu pliku o odpowiednie dane osobowe wybierają Państwo z listy rozwijanej przedmioty, do których chcą przystąpić. 

W zakresie podstawowym zaznaczone są już krzyżyki przy przedmiotach obowiązkowych, proszę tylko określić zdawany język obcy np. angielski, niemiecki itp. 

W zakresie rozszerzonym wymagany jest minimum jeden przedmiot. 

Tak wypełniony plik nazywamy odpowiednio:

(Klasa-Nazwisko-Imię) np. 4TA-Kowalski-Jan

Następnie wysyłamy go na adres e-mail: mochmann@zsme.pl

Termin nadesłania pliku do 4.10.2020

Po powrocie z praktyk wszystkie deklaracje zostaną wydrukowane i przekazane Państwu do sprawdzenia poprawności wpisanych danych i wybranych przedmiotów.

 


 

Serwis maturzysty: 


https://serwis.oke.jaworzno.pl/M20/index.php

Adres kontaktowy: mochmann@zsme.pl

wszelkich informacji udziela: wicedyrektor Małgorzata Ochmann


Pliki do pobrania
Deklaracja przystąpienia do egzaminu 2021
Matura 2021 - inf dla absolwentów 2019/2020