Logowanie:

Informacje dotyczące matur
Informacje


Wyniki egzaminu maturalnego.

11 sierpnia (wtorek) od godz. 08:00 udostępnione zostały wyniki egzaminów w  Serwisie dla zdających (Serwis dla maturzystów) - link poniżej.

Wydawanie nieodebranych świadectw dojrzałości odbywa się w sekretariacie.

Egzaminy poprawkowe pisemne (8 września – wtorek, godz. 14.00) zostaną przeprowadzone w szkole, do egzaminu może przystąpić osoba, która nie zdała jednego pisemnego egzaminu obowiązkowego, z którego nie uzyskała minimum 30% punktów i przystąpiła do wszystkich deklarowanych egzaminów. 

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego należy złożyć w sekretariacie w terminie do 14 sierpnia. Wzór oświadczenia dostępny w sekretariacie. 

Proszę pamiętać o zachowaniu wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

 

Serwis maturzysty: 


https://serwis.oke.jaworzno.pl/M20/index.php

Adres kontaktowy: matura@zsme.pl

wszelkich informacji udziela: wicedyrektor Bartosz Ostrowski


Pliki do pobrania
4TA-Dane dostępowe do serwisu maturzysty.

Hasło do pliku

4TB-Dane dostępowe do serwisu maturzysty.

Hasło do pliku

4TC-Dane dostępowe do serwisu maturzysty.

Hasło do pliku

4TD-Dane dostępowe do serwisu maturzysty.

Hasło do pliku