Logowanie:

Informacje dotyczące matur
Informacje

Egzamin Maturalny-wyniki 2018


Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości są do odbioru w sekretariacie w godz. 8:00-15:00.

W celu odbioru świadectwa należy zgłosić się z dowodem osobistym lub upoważnieniem.


Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego - dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. Część pisemna   -  21 sierpnia 2018 r.              (wtorek, godz. 9:00 - s.45 i 51)

2. Część ustna       -   22 sierpnia 2018 r.              (środa, godz. 9:00).


Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 10 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym w tym celu maturzysta zgłasza się do sekretariatu w celu pobrania odpowiedniego druku.

 

Serwis maturzysty: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php?option=com_content&view=article&id=307

Adres kontaktowy: matura@zsme.pl
wszelkich informacji udziela: wicedyrektor Bartosz Ostrowski
Pliki do pobrania
4TA-Dane dostępowe do serwisu maturzysty.

Hasło do pliku

4TB-Dane dostępowe do serwisu maturzysty.

Hasło do pliku

4TC-Dane dostępowe do serwisu maturzysty.

Hasło do pliku

4TD-Dane dostępowe do serwisu maturzysty.

Hasło do pliku