Logowanie:

Informacje dotyczące matur
Informacje

Egzamin maturalny 2021:

informacja z dnia 05.07.2021

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM (termin 24 sierpień 2021)

Uczniowie, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego proszeni są o złożenie deklaracji w sekretariacie szkoły do 12 lipca 2021, godz. 15.00.

informacja z dnia 05.07.2021

Informacje o wglądzie do prac oraz odwołaniu znajdziesz w załącznikach "wgląd" (załączniki również)


informacja z dnia 30.06.2021

Wydawanie świadectw dojrzałości nastąpi 5 lipca 2021 w godzinach 12:00 - 14:30.

dodatkowe terminy odbioru6-8 lipiec 2021 (8:00-14:30) oraz po 16 sierpnia 2021 (8:00-14:30) w sekretariacie szkoły


1.      5 lipca br. w godzinach 08:00–10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Dane do logowania zostały przekazane  w dniu rozdania świadectw 30 kwietnia 2021.

2.      Egzaminy pisemne w terminie poprawkowym  (24 sierpnia br. – wtorek, godz. 09:00) zostaną przeprowadzone w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w maju br. W załączeniu formularz Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

3.      Egzamin w terminie poprawkowym NIE PODLEGA DODATKOWEJ  OPŁACIE.


EGZAMIN  MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM - sierpień 2021

Informacja dla zdających

Kto jest uprawiony do zdawania egzaminu

Egzamin maturalny w sierpniu jest organizowany dla tych absolwentów, którzy przystąpili
do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego.

Uwaga: egzaminu w tym terminie nie mogą zdawać ci absolwenci, którzy nie przystąpili do egzaminu w sesji głównej (w maju), dodatkowej (w czerwcu) lub ich egzamin został unieważniony. 

Gdzie i kiedy złożyć deklarację?

Zdający składa Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z  danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7) dyrektorowi szkoły do  12 lipca 2021 r.

Gdzie i kiedy będzie przeprowadzony egzamin?

Egzaminy pisemne będą przeprowadzone w  szkole, w której absolwent przystąpił
do egzaminu maturalnego w maju br.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się
24 sierpnia 2021 r. o godzinie 09.00.

Egzamin w terminie poprawkowym NIE jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w  terminie ustalonym przez Dyrektora CKE 10 września 2021 r.

informacja z dnia 29.04.2021
W załącznikach u dołu strony znajduje się:
Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
Maturzyści!!! Jeżeli już wiecie, że nie będziecie mogli przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie głównym - maj 2021 - z powodu np. kwarantanny, izolacji, itd, proszę o kontakt ze szkołą.
Najlepiej telefoniczny: 32 4222 776 lub em: sekretariat@zsme.pl

Wniosek z załącznikami należy złożyć do dyrektora szkoły nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu!

informacja z dnia 25.04.2021

Proszę o zapoznanie się z informacjami w dodanych plikach: (nie pomylić egzaminem ósmoklasisty!!!)
1. Matura 2021_terminy_czas trwania - zawiera daty egzaminu maturalnego i czas trwania poszczególnych egzaminów
2. Matura-organizacja przeprowadzenie-aktualizacja z kwietnia 2021 - szczególnie ze stronami:
-str. 27 - termin dodatkowy i termin poprawkowy
3. Matura-wytyczne epidemiologiczne z kwietnia 2021 - WAŻNE - informacje dla zdających zaznaczone są [*] i [!]
4. Matura-przybory do przyniesienia na egzamin 2021 - słowniki na język polski i wybrane wzory na matematykę, fizykę, chemie, biologię zapewnia szkoła - pozostałe przynosicie sami - nie pożyczamy!!!

W dniu egzaminu maturalnego proszę nie zapomnieć o:
- dowodzie osobistym
- długopisach 2-3 sztuki z czarnym wkładem
- dopuszczonych przyborach na poszczególne egzaminy (linijka, kalkulator prosty, itd)
- butelce z woda mineralną
- maseczce zakrywającej nos i usta
- dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły, do sali i przed korzystaniem ze słowników na egzaminie z j. polskiego
- przyjechaniu na egzamin około pół godziny przed jego rozpoczęciem
- nie wnoszeniu telefonów, smartfonów. smartwatchy itp - zostawieniu rzeczy osobistych w szafkach, które są dostępne w dalszym ciągu dla was w korytarzu szkoły

Powodzenia !!!Próbny egzamin maturalny


Informacja: z dnia 26 luty 2021 

na poziomie podstawowym

odbędzie się w dniach 3, 4, 5 marzec 2021

w formie stacjonarnej (w szkole)

harmonogram w załączniku (hasło dostępu przesłane we wiadomości w dzienniku Vulcan)

Proszę się zapoznać z wytycznymi oraz harmonogramem sal

Egzamin maturalny 2021

Informacja: z dnia 1 luty 2021 

Absolwenci: przypominam o złożeniu deklaracji maturalnej w tym tygodniu (1 luty 2021 - 5 luty 2021). ZAPRASZAM do sekretariatu, można umówić się telefonicznie!

Uczniowie klas maturalnych: ostatni tydzień na dokonanie zmian w deklaracjach wstępnych.

Informacja: z dnia 11 styczeń 2021

Dla absolwentów:
Umieszczam deklarację ostateczną wersja A

Informacja: z dnia 5 styczeń 2021

Dla uczniów klas 4T i absolwentów:

Link do zobaczenia: wideochat z dyrektorem Centralnej Komisji Edukacyjnej (proszę zobaczcie, informacje przedstawione są w przystępnej formie)

https://www.facebook.com/ministerstwo.edukacji.nauki/videos/vb.124646097636231/150270623189097/?type=2&theater


W plikach poniżej została umieszczona aktualizacja informatora dotycząca egzaminu maturalnego 2021 - proszę zapoznać się ze zmianami


Ważne Informacje:
1) Ze względu na zmianę zasad organizacji egzaminu maturalnego w 2021 r.wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa.
Osoby, które w 2021 r. muszą przystąpić do części ustnej egzaminu (por. sekcja 3.5a), składają stosowną informację do dyrektora szkoły lub dyrektora OKE do 8 lutego 2021r.(lub do 15 stycznia 2021 r. w przypadku osób wymienionych w pkt C, D, E, F, G, H) (str 24 - aktualizacji)
2) O przedmiotach dodatkowych - (str 13 - aktualizacji)
3) Jakie deklaracje - (str 23 - aktualizacji)

Informacja: wrzesień 2020

W plikach poniżej została umieszczona deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego dla uczniów klas 4T. 

Proszę plik pobrać na komputer i dopiero otworzyć w programie Acrobat Reader. 

Nie wypełniamy pliku w przeglądarce ani w telefonie.

Po uzupełnieniu pliku o odpowiednie dane osobowe wybierają Państwo z listy rozwijanej przedmioty, do których chcą przystąpić. 

W zakresie podstawowym zaznaczone są już krzyżyki przy przedmiotach obowiązkowych, proszę tylko określić zdawany język obcy np. angielski, niemiecki itp. 

W zakresie rozszerzonym wymagany jest minimum jeden przedmiot. 

Tak wypełniony plik nazywamy odpowiednio:

(Klasa-Nazwisko-Imię) np. 4TA-Kowalski-Jan

Następnie wysyłamy go na adres e-mail: mochmann@zsme.pl

Termin nadesłania pliku do 4.10.2020

Po powrocie z praktyk wszystkie deklaracje zostaną wydrukowane i przekazane Państwu do sprawdzenia poprawności wpisanych danych i wybranych przedmiotów.

 


 

Serwis maturzysty: 


https://serwis.oke.jaworzno.pl/M20/index.php

Adres kontaktowy: mochmann@zsme.pl

wszelkich informacji udziela: wicedyrektor Małgorzata Ochmann


Pliki do pobrania
Matura 2021_terminy_czas trwania
Wpis na świadectwie maturalnym_zmiany_styczeń 2021
Matura-organizacja przeprowadzenie-aktualizacja z kwietnia 2021
Matura-wytyczne epidemiologiczne z kwietnia 2021
Matura-przybory do przyniesienia na egzamin 2021
Matura termin poprawkowy.
Wgląd_wniosek elektronicznie na stronie OKE Jaworzno-inf dopisana na dole strony
Wgląd_odwołanie - informacje z informatora o sposobie organizacji egz.maturalnego
Wgląd_procedury COVID
wgląd_załącznik 25a
Wgląd_załącznik 25b
wgląd_załącznik 25c