Logowanie:

Komunikaty dyrektora
Nr konta-opłata za duplikat legitymacji szkolnej.
Zarządzenie dyr 9/2017 dot. dni wolnych w roku szkolnym 2017/2018
Harmonogram lekcji dla BS w dniu 18.06.2018