Logowanie:

Komunikaty dyrektora
Nr konta-opłata za duplikat legitymacji szkolnej.
Podanie o zwolnienie z wychowania fizycznego
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023
Godzina dostępności 2022/2023 II semestr - aktualizacja 2023-05-01 (plan 5)
Harmonogram zebrań rodziców 31 maja 2023
Konsultacje dla rodziców 31 maja 2023 - przydział sal