Logowanie:

Komunikty Dyrektora
Nr konta-opłata za duplikat legitymacji szkolnej.
Podanie o zwolnienie z wychowania fizycznego
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024.
Godzina dostępności 2023/2024 II semestr - plan 02(aktualizacja 16.04.2024)
Podanie o przyjęcie do Technikum nr 2
Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2
Regulamin udostępniania sali gimnastycznej.