Komunikaty dyrektora
Nr konta-opłata za duplikat legitymacji szkolnej.
Zarządzenie dot. dni wolnych w roku szkolnym 2017/2017