Logowanie:

Komunikaty dyrektora
Nr konta-opłata za duplikat legitymacji szkolnej.
Podanie o zwolnienie z wychowania fizycznego
Zarządzenie Dyrektora w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019
Zebrania rodziców - 4 czerwca 2019