Logowanie:

Komunikaty dyrektora
Nr konta-opłata za duplikat legitymacji szkolnej.
Podanie o zwolnienie z wychowania fizycznego
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.