Logowanie:

Informacje dotyczące matur
Informacje


Egzamin Maturalny 2019/2020


Wypełnienie deklaracji maturalnej:


Proszę z plików udostępnionych poniżej, pobrać plik z deklaracją w formacie pdf. 


Proszę nie wypełniać deklaracji w przeglądarce internetowej.


Pobrany plik należy otworzyć w programie Acrobat Reader, uzupełnić wszystkie wymagane dane oraz wybrać zdawane przedmioty z rozwijanej listy.


Proszę nie wypełniać wszystkich danych tylko dużymi literami. Format poprawny to: Kościuszko a nie KOŚCIUSZKO


Tak wypełnioną deklarację zapisujemy w następującym formacie:


"Klasa-Nazwisko-Imię" np. 4TA-Kościuszko-Tadeusz
Przygotowany plik wysyłamy w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 26.09.2019 r.
na adres e-mail: matura@zsme.pl w temacie także proszę podać klasę, nazwisko i imię.


Deklaracje zostaną sprawdzone pod względem poprawności, wydrukowane i przekazane do podpisu. 


Wszelkie zmiany w deklaracjach można wnosić osobiście do dnia: 07.02.2020 r.


Poniżej znajdują się pliki zawierające informacje dotyczące: 
-harmonogramu przeprowadzania egzaminu


-przyborów dozwolonych na egzaminie


-najważniejszych informacji dla zdającego


-warunków dostosowania przeprowadzanego egzaminu


-warunków wymaganych przy egzaminie z informatyki


-czasów trwania poszczególnych egzaminów

Adres kontaktowy: matura@zsme.pl

wszelkich informacji udziela: wicedyrektor Bartosz Ostrowski


Pliki do pobrania
Program Acrobat Reader
Deklaracja przystąpienia do egzaminu
Harmonogram przeprowadzania egzaminu w 2020 r.
Przybory dozwolone na egzaminie.
Najważniejsze informacje dla zdającego
Warunki dostosowania przeprowadzanego egzaminu
Czasy trwania poszczególnych egzaminów
Informacja dla zdających przystępujących do egzaminu z informatyki