Logowanie:

Informacje dotyczące matur
Informacje


Egzamin Maturalny 2019/2020

 


Wszelkie zmiany w deklaracjach można wnosić osobiście do dnia: 07.02.2020 r.


Poniżej znajdują się pliki zawierające informacje dotyczące: 




-harmonogramu przeprowadzania egzaminu


-przyborów dozwolonych na egzaminie


-najważniejszych informacji dla zdającego


-warunków dostosowania przeprowadzanego egzaminu


-warunków wymaganych przy egzaminie z informatyki


-czasów trwania poszczególnych egzaminów





Adres kontaktowy: matura@zsme.pl

wszelkich informacji udziela: wicedyrektor Bartosz Ostrowski


Pliki do pobrania
Deklaracja przystąpienia do egzaminu
Harmonogram przeprowadzania egzaminu w 2020 r.
Przybory dozwolone na egzaminie.
Najważniejsze informacje dla zdającego
Warunki dostosowania przeprowadzanego egzaminu
Czasy trwania poszczególnych egzaminów
Informacja dla zdających przystępujących do egzaminu z informatyki